O projekcie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie

Tel. 057 757 8801 e-mail: charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Facebook: https://www.facebook.com/PolishConsulateKharkiv

Centrum Badania i Promocji Spuścizny Polskiej na Słobożańszczyźnie

Tel. 097 405 75 64 e-mail: cerepropis@ukr.net

Facebook: https://www.facebook.com/cerepropis/

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia G.S. Skoworody

Tel. 057 7006909 e-mail: nauka@hnpu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/hnpu.official/

 

Charków jest klasycznym miastem pogranicznym które powstało się i rozwijało się na skrzyżowaniu różnych przestrzeni cywilizacyjnych, zawierając wiele etnicznych i konfesyjnych składników. Częścią tej mozaiki multikulturalnej byli Polacy, które odegrały ważną rolę w życiu naukowym, kulturalnym, oświatowym i społecznym naszego miasta. Seweryn Potocki, Henryk Siemieradzki, Alfred Fedecki, Władysław Frankowski, Konstanty Gorski, Józef Piłsudski – los tych i wielu innych przedstawicieli narodu polskiego okazał się ściśle związany z przeszłością naszego miasta, a sami oni zostawili odciśnięty ślad w kronice historycznej Charkowa. Ich życiorysy i osiągnięcia zawodowe są dobrze znane w kręgach akademickich, lecz na dalej zostają poza uwagą szerokich kręgów Ukraińców i Polaków. Jednak wypełnienie tej pustki informacyjnej jest ważnym czynnikiem kształtowania nowej wizji historii stosunków dwóch narodów, która bazowałaby się przede wszystkim na przykładach ich konstruktywnej komunikacji i współpracy.

Akurat takie były nasze myśli przed początkiem realizacji tego projektu. Z punktu widzenia strukturalnego on zawiera cztery bazowe elementy (mapę elektroniczną, wirtualne trasy wycieczkowe, szkice i źródła), które są prezentowane na tej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Akurat takie były nasze myśli przed początkiem realizacji tego projektu. Z punktu widzenia strukturalnego on zawiera cztery elementy bazowe (mapę elektroniczną, wirtualne trasy wycieczkowe, szkice i źródła), które są prezentowane na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Każdy z tych składników odgrywa ważną rolę w wizualizacji informacji o polskich kartach historii Charkowa. Mapa stwarza panoramiczne ujęcie o ilości, strukturze tematycznej i konfiguracji miejsc pamięci, dotyczących historii wspólnoty polskiej naszego miasta. Wirtualne wycieczki pozwala każdemu, znajdując się w dowolnym punkcie świata, dowiedzieć się o historii obiektów, związanych z pewnym wybitnym przedstawicielem, zakresem albo okresem działalności wspólnoty polskiej Charkowa. Szkice umożliwiają głębszą znajomość z biografią i spuścizną twórczą charkowskich Polaków albo przebiegiem funkcjonowania instytucji polskich. Źródła pozwalają bezpośrednio dotknąć do przeszłości, odczuć jej duch i koloryt.

Obecność trzech wersji językowych (a mianowicie – ukraińskiej, polskiej i angielskiej) udostępnia informację licznym odbiorcom jak w Ukrainie, tak i poza jej granicami. Swoją koleją stworzenie aplikacji mobilnej pozwala zaznajomić się z historią naszego miasta szerokim kręgom młodzieży polskiej i ukraińskiej. A to właśnie od ich ujęć o wspólnej przeszłości naszych dwóch narodów będzie zależał los stosunków między Ukrainą i Polską, ich zdolność do prowadzenia konstruktywnego dialogu i współpracy.