MIĘDZYNARODOWE MIASTO

Częścią tej mozaiki multikulturalnej byli Polacy, które odegrały ważną rolę w życiu naukowym, kulturalnym, oświatowym i społecznym naszego miasta.

WIRTUALNE WYCIECZKI

Pozwala każdemu, przebywając w dowolnym punkcie świata, dowiedzieć się o historii obiektów, związanych z pewnym wybitnym przedstawicielem, zakresem lub okresem działalności wspólnoty polskiej Charkowa.

Wielojęzyczny

Obecność trzech wersji językowych (a mianowicie – ukraińskiej, polskiej i angielskiej) udostępnia informację licznym odbiorcom jak w Ukrainie, tak i poza jej granicami.

DOSTĘP

Mapa elektroniczną, wirtualne trasy wycieczkowe, szkice i źródła), które są prezentowane na tej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.