Iнтернацiональне мiсто

Складовою частиною цієї полікультурної мозаїки були поляки, які відіграли важливу роль у громадському, науковому, культурному і освітньому житті міста.

Віртуальні екскурсії

Дозволяють кожному, знаходячись в будь-якій точці світу, довідатися про історію об’єктів, пов’язаних з певним видатним представником, сферою або періодом життя польської громади Харкова.

Мультиязичнiсть

Наявність трьох мовних версій контенту (а саме – української, польської і англійської) відкриває доступ до нього широким колам споживачів як в Україні, так і за її межами.

Доступiнсть

Електронну мапа, віртуальні екскурсії, нариси і джерела можуть бути доступнi з вашого телефона на android чи iphone